Transmisja zakończenia „Mostu Modlitewnego” - 23 maja, godz. 20.30

Na zakoń­cze­nie Mostu Modli­tew­ne­go, w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 23 maja o godz. 20.30 będzie trans­mi­to­wa­na modli­twa różań­co­wa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Odśpie­wa­my też dzięk­czyn­ny hymn „Cie­bie, Boga wysła­wia­my” za wiel­kie dzie­ła, któ­re Pan uczy­nił […]

Na zakoń­cze­nie Mostu Modli­tew­ne­go, w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 23 maja o godz. 20.30 będzie trans­mi­to­wa­na modli­twa różań­co­wa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Odśpie­wa­my też dzięk­czyn­ny hymn „Cie­bie, Boga wysła­wia­my” za wiel­kie dzie­ła, któ­re Pan uczy­nił przy naszej modli­twie. Ser­decz­nie zapra­szam do tej dzięk­czyn­nej modli­twy!

Bookmark and Share