Transmisja nocnego czuwania 13/14 marca 2021 r.

Link do trans­mi­sji: https://www.facebook.com/mlodziwkc/ Podobne strony: Noc­ne czu­wa­nie 13/14 mar­ca 2021 r. Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne 18-21 mar­ca 2021 r. Trans­mi­sja Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze 12/13 grud­nia 2020 r.

Link do trans­mi­sji:

Bookmark and Share