Rekolekcje dla rodzin, 13-18 lipca 2021 r.

Reko­lek­cje dla rodzin Ter­min: 13-18 lip­ca Pro­wa­dzą­cy: Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS Koszt: oso­ba doro­sła - 300 zł. dziec­ko do 3 lat - 50 zł. dziec­ko 4-10 lat - 150 zł. dziec­ko 11-18 […]

Reko­lek­cje dla rodzin

Ter­min: 13-18 lip­ca

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS

Koszt:

  • oso­ba doro­sła - 300 zł.
  • dziec­ko do 3 lat - 50 zł.
  • dziec­ko 4-10 lat - 150 zł.
  • dziec­ko 11-18 lat - 200 zł.

Zgło­sze­nia i infor­ma­cje: marek.kujawa1@gmail.com, tel. 723 215 576

Bookmark and Share