2-4.06.2017 r. Formacyjny dzień Skupienia dla animatorów WKC i nie tylko !

Dziękujemy Bogu za ten czas bezpośrednio przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Gościliśmy tym razem Radę Krajową, a właściwie Animatora Krajowego WKC Jarosława Wołodkiewicza.

W konferencji wstępnej przypomniałem powołanie ludzi świeckich na podstawie dokumentu św. Jana Pawla II Christifideles Laici. Kim są świeccy? To ci wszyscy, którzy nie mają świeceń prawnie ustanowionych w Kościele(CL 9). Mówiłem o formacji duchowej przez modlitwę, Eucharystię, życie Słowem Bożym, i pielęgnowanie Łaski Uświęcającej. Mówiłem o odpowiedzialności za siebie i za innych, mówiłem o powołaniu do świętości, do Miłości i do jedności, które tworzą prawdziwą Wspólnotę w Kościele.

W pierwszą sobotę miesiąca 3.06.2017 r. na homilii poruszyłem temat zawierzenia Polski Maryi, który dokona się na Krzeptówkach 06.06. tego roku przez Episkopat Polski w rocznicę historycznego Ofiarowania, dokonanego przez kard. Augusta Hląda 8,.09.1946 roku. ” Zwycięstwo, gdy przyjdzie przyjdzie przez Maryję”. Nie wolno o tych słowach opatrznościowego kardynała zapomnieć. Rozważałem także działanie Boga “tu i teraz”, o życiu chwilą obecną, pójściu za Bogiem, Jezusem, a nie koncentrowaniu się na porównywaniu z innymi.

Dziękujemy też Bogu za 5 osób nowo przyjętych do WKC z naszego Podregionu. Życzymy im współpracy z Duchem Św. w rozwoju duchowym przez Krew Chrystusa. Dziękuję ks. Mariuszowi za pomoc w przeprowadzeniu tego dnia skupienia, za konferencję za członków WKC nie będących animatorami diecezjalnymi, za dokończenie tego dnia skupienia. Animatorowi Krajowemu za obecność i włączanie się w spotkania formacyjne Podregionu, wszystkim animatorom, Krajowym i Podregionu, diecezjalnym za obecność, pracę i modlitwę. Trwamy w modlitwie przed właściwymi wyborami animatorów podregionu,diecezji,parafii oraz grup do końca tego roku. Niebawem ukaże się stosowna modlitwa.

W sobotę wieczorem mieliśmy wspólne spotkanie przy kiełbaskach, gościliśmy młodzież WKC z Warszawy, która wybierała się na czuwanie nocne przed Zesłaniem Ducha Świętego do parafii Wiersze.

Z modlitwą i błogosławieństwem. ks. Bogusław cpps

 

 

Bookmark and Share