Zimowe rekolekcje dzieci

Reko­lek­cje dla dzie­ci pro­wa­dzi ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS. Temat: Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią. (Mt 5,7) Miste­ria przed­sta­wia­ne przez dzie­ci. Podobne strony: Reko­lek­cje dzie­ci 2015! Ferie zimo­we u Misjo­na­rzy Reko­lek­cje […]

Reko­lek­cje dla dzie­ci pro­wa­dzi ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS. Temat: Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią. (Mt 5,7)

Miste­ria przed­sta­wia­ne przez dzie­ci.

Bookmark and Share