Wrzeciono - Niedziela Misyjna

Ks. Bogu­sław Witkowski(CPPS) z eki­pą misyj­ną                 Brak podob­nych stron.

Ks. Bogu­sław Witkowski(CPPS) z eki­pą misyj­ną
               

Bookmark and Share