12-14.01.2018 rok Kurs Hagioterapii z Warsztatami

  UWAGA ! W dniach 12-14.01.2018 r. będziemy gościć ponownie w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. Pana Ivica Lulić, katechetę i przewodniczącego wspólnoty Modlitwa i Słowo[1] z Zagrzebia, Chorwacja, […]

 

UWAGA !

W dniach 12-14.01.2018 r. będziemy gościć ponownie w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. Pana Ivica Lulić, katechetę i przewodniczącego wspólnoty Modlitwa i Słowo[1] z Zagrzebia, Chorwacja, który po śmierci ks. prof. Tomislava Ivancica kontynuuje dzieło hagioterapii.

Przypomnienie dzisiejszemu człowiekowi, że posiada duszę duchową, w której szczególnie obecny jest Bóg. I spotykanie się z Tym właśnie Trójjedynym Bogiem może doprowadzić do uzdrowienia człowieka. Serdecznie zapraszamy na kursy hagioterapii WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. W imieniu Misjonarzy Krwi Chrystusa Ks. Bogusław cpps

Uzdrowienie ciała przez uzdrowienie duszy

Wspolnota “Molitva i riječ”(Modlitwa i Słowo) z Zagrzebia, Chorwacja będzie prowadziła kurs o Hagioterapii w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.     w następującym terminie:

12-14.01.2018 r.

kontakt: Dom Misyjny Ożarów Maz.
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576

e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

termin zgłoszenia na pierwszy kurs do 08.01.2018 r. ofiara 160 zł. od osoby, ofiara bez noclegu z wyżywieniem 110 zł.

Zaliczka w wysokości 50% przelewem na konto:

Konto: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopiskiem “ofiara na (…)”  

 Serdecznie Zapraszamy !!! ks. Bogusław cpps

 

Pan Ivica Lulić stwierdza: „Nauka mówi, że nie wie czym jest duch oraz, że te zagadnienie nie może być badane, ponieważ nauka ma naturę materialistyczną, stała się przyrodoznawstwem. Brak nauki humanistycznej, która zajmowałaby się duchem, sensem życia, pytaniem kim jest człowiek. Człowiek to osoba. Jest to poziom antropologiczny. Człowiek ma sumienie, życie, wolność, świadomość, intelekt, pamięć i emocje. Jest to struktura duszy duchowej.

Kiedy człowiek zachoruje na poziomie swojej strukturze fundamentalnej, nikt go nie leczy, ponieważ na tym poziomie prawie że nie znamy człowieka.

Hagiotherapa to metoda, która zajmuje się antropologicznym poziomem człowieka, ujawnia przyczyny i leczy konsekwencje. Nie jest to wymiar biologiczny ani psychologiczny, ale ściśle antropologiczny, którego leczmy metodą hagiotherapeutyczną. Należy tutaj siągnąć po literaturę, jeśli chcemy poważniej się zapoznać z Założycielem i treścią hagiotherapii: <<HAGIOTERAPIA W SPOTKANIU Z CZŁOWIEKIEM“ lub „ANTROPOLOGIA HAGIOTERAPEUTYCZNA>>”.

Hagioterapia czym jest?

W hagioterapii chodzi o poznanie duszy ludzkiej. Ona(hagioterapia) zajmuje się przyczyną, diagnozą, terapią i uzdrowieniem człowieka. Hagioterapia zastanawia się nad istnieniem człowieka. Hagioterapia oznacza leczyć złamane serca człowieka i jest przygotowaniem do nowej ewangelizacji. Przez hagioterapię wchodzę w zdrowie, które Jezus zapowiadał. Hagioterapia odkrywa, że człowiek jest świętością, Tabernakulum Jezusa i czci Go w taki sposób, że Go miłuje.  W Hagioterapii najlepszym hagioterapełtą jest Jezus, siłą leku jest Duch Święty. Chodzi o poznanie Prawdy i uznanie lekarstwa. Hagioterapia to owoc jednego życia, które zostało zmienione( ks. prof. Tomislava Ivancica). Hagioterapia to leczenie tego w człowieku co jest święte, to leczenie duchowej duszy (serca złamanego). Ono może być zranione. W hagioterapii nie leczymy człowieka z uzależnienia, ale uzdalniamy go do wolności. Człowiek nie musi już pić np. alkoholu, on chce być wolnym. W centrach pomocy duchowej najpierw dochodzi się do istoty problemu, stawia się diagnozę, potem mówi się o lekarstwie. Najczęściej jest nim bezinteresowna Miłość. Hagioterapia leczy przyczyny choroby. Hagioterapia posługuje się hagioasystentami, którzy powinni mieć w sobie moc i światło, podobnie jak Samarytanin wzgl. pobitego na drodze człowieka. Powinni odkrywać w człowieku zdolność do wolności i motywować go do dobra i do wolności.  Hagioasystent powinien odróżnić dobro od zła i może nim być tylko Chrześcijanin. Hagioterapia idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy: Uzdrawianie serc złamanych, szukanie odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem? kim jest człowiek(…)? Szukanie i odkrywanie tożsamości człowieka. Drugi: Ewangelizacja, a właściwie dziś nowa ewangelizacja.

Z konferencji i wykładu Ivicy Lulić 15-17.09.2017 opracował ks. Bogusław Witkowski cpps

—–

[1] Wspólnotę MODLITWA I SŁOWO cechują dwa charyzmaty, dwa zadania. Pierwszym zadaniem jest nowa ewangelizacja, a drugim hagiotherapia.

Nowa ewangelizacja to nie to samo co ewangelizacja. Nowa ewangelizacja oznacza takie zadanie, które polega na wspieraniu chrześcijan w drodze dochodzenia do  doświadczenia własnej wiary by mogli tą wiarą świadczyć, że Bóg istnieje.Nie moze świadczyc o Bogu osoba, która nigdy Go nie spotkała, lub tylko o Nim czytała w jakiejś książce lub w Piśmie Świętym. Człowiek jest w stanie świadczyć o Bogu tylko wtedy, jeśli z Bogiem osobiście się spotkał w swoim duchu. Temu właśnie celowi służy nowa ewangelizacja. Rekolekcje służą do tego by Kościół mógł dawać świadectwo światu, iż Bóg jest z nami i że On nas kocha.

 

————————————————–

Zdjęcia i świadectwa z I-go turnusu 27-29.01.2017 r. :

DSC01527 DSC01532 DSC01534 DSC01526 DSC01536

Zostałam na nowo uzdrowiona, mam inne spojrzenie na wiarę i otwarcie się na Ducha Świętego. (Urszula)

” Nie tyle Ty się staraj(w sensie wkładaj swoje siły, co staraj się słuchać Boga i usłyszeć, że jesteś umiłowanym Dzieckiem boga, przez Niego chcianym”(Por.Ivica Lulic)

Odkrywanie duchowego wymiaru człowieka na gruncie nauki to hagioterapia” (Por.Ivica Lulic)

Zły duch regularnie chodzi na Mszę św. i słucha dokładnie co jest tam głoszone i mówione, ale chce uczynić nas niezdolnymi do słuchania i bycia posłusznym Słowo Bożemu” (Por.Ivica Lulic)

” Duchowa dusza karmi się Bogiem i każdym Słowem, które wychodzi z ust Bożych”(Por.Ivica Lulic)

” Nawrócić się to zaakceptować spojrzenie na grzech takie jakie przyniósł Jezus”(Por.Ivica Lulic)

“Zło to jest coś przez co ja umieram”(Por.Ivica Lulic)

W dniach 27-29.01.2017 w naszym domu Misyjnym odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne z elementami hagioterapii prowadzone przez Ivicę Lulic z Chorwacji.

img_20141015_161653

Bookmark and Share