Sylwestrowy „Bal Jedności! ” 2017/2018 rok

Syl­we­stro­wy „Bal Jed­no­ści! ”  2017/2018 rok    Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4). „ Świę­ta miło­ści kocha­nej Ojczy­zny Czu­ją cię tyl­ko umy­sły poczci­we…” Igna­cy Krasicki(Hymn do ojczy­zny) … Czy­taj dalej Syl­we­stro­wy „Bal Jed­no­ści! ” 2017/2018 rok