II Turnus Rekolekcji Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 28.07-02.08.2018 r. Ożarów Maz.

Pozdrawiam w Chrystusie !

Serdecznie zapraszam na:

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą

Termin: 28.07-02.08.2018 r.

Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i Rodziny ze Wspólnot Katolickich min.

Poradnictwa Rodzinnego, Wspólnoty Sychar, Projekt Róza, Diakonia Tańca Archidiecezji Gdańskiej(…)

Temat rekolekcji: Ważność czystości przed małżeństwem i w małżeństwie- skutki rezygnacji z niej

Słowo Życia: „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19-20)

Gdzie: Ożarów Maz..  Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa

Termin zgłoszeń: do 22.07.2018 z przedpłatą 125 zł. od osoby

Jeżeli po zgłoszeniu rezygnujesz zadzwoń!!

Zgłoszenia przez telefon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofiara: 250 zł. od osoby, w tym wyżywienie dzieci wiek 0-5 promocja gratis, od 6 roku życia 150 zł. (Uwaga ! ofiary mogą ulec zmianie).

Drodzy !

Te rekolekcje w naszych Domach Misyjnych to szczególny czas, których celem jest nawrócenie się ich uczestników, jak i pogłębienie więzi (relacji) małżeńskich więzi rodzinnych. Do tego zapraszam i w tym roku w Ożarowie Maz. jak też i nad morzem w Swarzewie. Do prowadzenie tych rekolekcji zapraszam jak Państwo zauważyli już z minionych lat osoby świeckie z konferencjami i swoimi świadectwami. Konferencje , homilie, sakrament spowiedzi rezerwuję sobie i zaproszonym kapłanom. A więc będzie możliwość wysłuchać osób świeckich z którymi współpracuję już od lat, a które mają bardzo duże doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opiekę nad dziećmi przedszkolnymi i nad dziećmi ze szkoły podstawowej i gimnazjum !

Uwagi  dotyczące opieki nad dziećmi:

1.Dzieci i młodzież mają swój oddzielny program rekolekcyjny ze swoimi opiekunami: 2. Podczas rekolekcji opieka nad dziećmi od 3-go roku życia.  Żłobek nie funkcjonuje. Dzieci poniżej 3-go roku życia korzystają z opieki rodziców.  3. Zajęcia z młodzieżą nie są prowadzone w sposób ciągły, lecz tylko w godzinach konferencji i spotkań rodziców i także  podczas Mszy św. jest zapewniona opieka nad dziećmi jeśli sami rodzice nie będą mogli tego uczynić.

a. czyli w godzinach: 9.30-13.15

b. 19.30-22.00

c. 16.08.2017 – dodatkowo w razie potrzeby 16.30-18.00 (warsztaty kosmetyczne)

d.  16.08.2017 – grupa najstarsza (młodzieży) uczestniczy w Nabożeństwie Pokutnym

Zapraszamy wszystkich przyjaciół naszego domu, szczególnie rodziny z dziećmi

W imieniu Wspólnoty Domu św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz. ks. Bogusław cpps   Konto: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopiskiem“ Rekolekcje dla rodzin”   http://www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

Z modlitwą i błogosławieństwem. ks. Bogusław cpps

 

Bookmark and Share