Rekolekcje dla rozeznania powołania

Odkrycie tej niewiadomej jest o tyle ważne, bo daje pewność wybrania tej jednej jedynej drogi, którą przed wiekami zaplanował dla mnie Bóg.

Powołanie to szczególny plan Boga względem osoby. Odnalezienie miejsca na ziemi, które wybrał dla mnie Bóg jest jedną z najciekawszych, najbardziej fascynujących i ekscytujących rzeczy na świecie. Odkrycie tej niewiadomej jest o tyle ważne, bo daje pewność wybrania tej jednej jedynej drogi, którą przed wiekami zaplanował dla mnie Bóg. Odpowiedzenie sobie na pytanie co jest moim powołaniem daje poczucie stabilności tak, że od tego momentu można wszystkie swoje siły skoncentrować na realizowaniu tego Bożego planu.

Powołanie, czyli wołanie Boga, może do nas docierać na różne sposoby. Ważne jest, aby Boga w żaden sposób nie ograniczać. Przy tej okazji warto spojrzeć na opisy Biblijne, w których możemy dostrzec całą gamę rozmaitych dróg, którymi Bóg chce prowadzić powołanych przez Siebie ludzi. I tak inaczej Bóg dał się poznać i jednocześnie powołał do swojego dzieła Abrahama, inaczej Mojżesza, króla Dawida, proroków, Maryję, Jana Chrzciciela, Apostołów, Pawła z Tarsu, itd. Ich historie życia pokazują, że działanie Boga, jego oddziaływanie na nasze życie, nie da się zamknąć w jakieś ramki lub szablony. To czasem nastręcza nam problemów.

W takim razie, w jaki sposób mogę usłyszeń głos Boga? Jak rozeznać czy moim przeznaczeniem jest życie rodzinne, kapłańskie, a może jako świecki wolontariusz? Jak zweryfikować to delikatne przeczucie, ten ciszy, nienarzucający się głos w sercu? Czy jest jakiś „pewnik” dzięki, któremu będą miał 100% pewność, że wybrałem dobrze?

Niestety nie istnieje taki cudowny papierek lakmusowy, dzięki któremu można by jednoznacznie stwierdzić trafność decyzji. Chcemy skupić się na tym, co może nam ograniczać wolna decyzję. Jest wiele czynników przez które nie potrafimy obiektywnie spojrzeć na swoje życie i powołanie. Podczas tegorocznych rekolekcji dla rozeznania powołania będziemy wyszukiwać i demaskować takie „zaciemniacze”, wprowadzające niepewność. Pan Bóg daje znaki, którym chcemy się wspólnie przyjrzeć.

POWOŁANIOWE

Ter­miny reko­lek­cji powołaniowych:

  • 17-19.02.2017 r.
  • 19-21.05.2017 r.
  • 21-23.07.2017 r.
  • 20-22.10.2017 r.

Miej­sce:
Dom Rekolekcyjno-Formacyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego
ul. Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 17 lat

Nie­zbędne rzezy do zabra­nia: Pismo Święte (Stary i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgłoszenia:

Duszpasterstwo powołaniowe
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
email: powolania@cpps.pl
tel. 667-883-929

Referent powołaniowy
ks Krzysztof Surowaniec CPPS

Bookmark and Share