Dzień Skupienia WKC z wykładami biblijnymi 24-26.11.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na dzień skupienia formacyjny wszystkich animatorów diecezjalnych, oraz osoby zainteresowane na dzień skupienia do naszego Domu Misyjnego w dniach 24-26.11.2017 r. Tym razem będziemy mogli poznać idee Ruchu Wiernych Serc i pogłębić naszą wiedzę biblijną słuchając pana prof. Mirosława Ruckiego. Rozpoczynamy kolacją o godz, 18.30 a kończyny czasem obiadowym. Niebawem przedstawimy dokładny plan tego skupienia. Pozdrawiam w Krwi Chrystusa. ks. Bogusław cpps

Plan Dni Skupienia dla animatorów diecezjalnych WKC oraz osób zainteresowanych           Ożarów Maz.  

24-26.11.2017

Temat : „Eucharystia“- III Temat Reguły Życia WKC

Warsztaty Biblijne (inż. dr hab. Mirosław Rucki[1] „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, cała swoja duszą, całym swoim umysłem i całą swoja mocą”. Mk 12,30)

Słowo Życia: “To jest moje Ciało, to jest Moja Krew” (Por. Łk 22,19-20)

Rozważanie wspólne w grupach (Łk 10,25-37)

Piątek  24.11.17 r.

18.30 Kolacja

19.30 Msza św. w kaplicy

20.30  Konferencja dla WKC ks. Bogusław cpps – aula  ;   Konferencja RWS – Prof. Mirosław Rucki – przedszkole/kaplica

Apel Jasnogórski

22.00 Cisza nocna ! Okazja do Sakramentu Pokuty !

Sobota 25.11.17 r.

8.00 Eucharystia w kaplicy

8.30 śniadanie (podział na grupy)

9.30- „szkoła animatora”- spotkanie w auli

10.00 Konferencja Eucharystia -animatorzy Podregionu i diecezjalni- przedszkole  – dla pozostałych uczestników skupienia (Prof. Mirosław Rucki) -aula

11.30 Szkoła animatora (spotkanie animatorów z dnia skupienia)

12.15 Wspólne rozważanie Pisma Świętego (J 6, 26-59)

13.00 Obiad i zmywanie naczyń

– spacery, odpoczynek

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Konferencja dla pozostałych uczestników skupienia (Prof. Mirosław Rucki) -aula

16.00 Spotkanie animatorów diecezjalnych  z Radą Podregionu WKC- przedszkole

18.00 kolacja

19.30 Adoracja Najśw. Sakramentu- kaplica (Koronka do Krwi Chrystusa prowadzi WKC, potem Czas Uwielbienia prowadzi Ruch Wiernych Serc)           -czas rozmów duchowych i okazja do spowiedzi św.

22.00 Zakończenie Adoracji

Niedziela 26.11.17 r.

7.30 Msza św.

8.30 Śniadanie

9.30 Konferencja

11.00  Spotkanie animatorów z dnia skupienia

11.30 Wymiana doświadczeń wszystkich uczestników skupienia-aula

12.30 Obiad Zakończenie dnia skupienia

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do prowadzenia tego dnia skupienia. AMDG !

———————————-

[1] inż. dr hab. Mirosław Rucki – Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej i Radomskiej, wykładowca Antropologii Biblijnej w Seminarium duchownym Chrystusowców i Karmelitanum w Poznaniu, wykładowca w Studium Rodziny w Poznaniu, Współtwórca Ruchu Wiernych Serc i redaktor Miłujcie się.

 

Echa z dnia skupienia WKC na rozpoczęcie roku formacyjnego 2017/18 22-24.09.2017r.

W dniach skupienia  22-24.09.2017 w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. odbył się dzień Dni Skupienia

dla animatorów diecezjalnych WKC oraz osób zainteresowanych. Tematem jego była Tajemnica Paschalna” jako  pierwszy temat z Reguły Życia tematu wiodącego roku formacyjnego w naszej Wspólnocie.

Słowem życie tego dnia skupienia były słowa z listu do Kolosan “Teraz raduję się w cierpieniach za was(…)”(Kol 1,24)

Podczas wymiany doświadczeń to słowo życia szczególnie przewijało się w poszczególnych wypowiedziach uczestników.

Gościliśmy tym razem prawie czterdzieści osób, reprezentantów naszego Podregionu Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Ten dzień skupienia rozpoczynał nowy rok formacyjny w WKC 2017/18, ale też i nowe kadencje animatorów  Podregionu i diecezji należących do Domu Misyjnego św. Fr. Ksawerego.

Tematem centralnym dnia skupienia była konferencja na temat” Tajemnicy paschalnej w codzienności życia Wspólnoty Krwi Chrystusa” o godz. 10.00. Natomiast o godzi 16.00 w ramach nieszporów nastąpiły podziękowania animatorom podregionu i diecezji minionej kadencji i mianowania nowych animatorów. Oficjalnie także został pożegnany przez naszych animatorów WKC były moderator Wspólnoty naszego podregionu i już były przełożony Domu Misyjnego w Ożarowie Maz. ks. Mariusz Szykuła CPPS.

Na tym dniu skupienia funkcje animatorskie przyjęli w kadencji 2017-2020 w podregionie: Jarosław Dziekański i Katarzyna Kretkiewicz. Jako animatorzy diecezji warszawskiej; Danuta Sokołowska i Marian Mierzejewski. W diecezji warszwsko-praskiej: Joanna Młynarczyk i Barbara Nowacka. W diecezji  białostockiej: Ewa-Anna Rygorczuk, w diecezji siedleckiej Maria Brach, w diecezji płockiej Barbara Gapińska. Były to osoby obecne fizycznie na tym skupieniu. Na wszystkich nieobecnych z powodu rozlicznych uzasadnionych przeszkód czekają mianowania na następnych dniach skupienia. Wszystkim chorym zyczymy szybkiego powrotu do zdrowia. Najbliższe odbędzie się w dniach:20-22.10.2017 r. Na które bardzo serdecznie już zapraszam!

Po nieszporach animatorzy poprzedniej i nowej kadencji spotkali się razem, aby się bardziej poznać i porozmawiać nad aktualnymi sprawami  Wspólnoty Krwi Chrystusa w kraju, podregionu, diecezji i parafii, aby też wymieniać się wzajemnymi doświadczeniami.

Podczas niedzielnej Eucharystii  24.09.2017 r. do Wspólnoty Krwi Chrystusa wstąpiło pięć nowych osób z grupy WKC z Ożarowa Maz. z czego bardzo się cieszymy i życzymy im wzrastania w tym charyzmacie ku pełni Chrystusa.

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do prowadzenia tego dnia skupienia. AMDG ! ks. Bogusław cpps

Jeszcze raz bardzo Serdecznie dziękuję wszystkim animatorom poprzedniej kadencji za gorliwą służbę w naszym Podregionie, a przez to w swoich parafiach i w Chrystusowym Kościele. Dziękuję Heriodorowi Sikorskiemu i Teresie Świderskiej za posługę animatora podregionu, dziękuję Alicji Sikorskiej za posługę animatorki diecezji warszawskiej, dziękuję Cecelii Sadowskiej i Urszuli Nowaczyńskiej za posługę animatorów diecezji warszwsko-praskiej, dziękuję Andrzejowi Stania za posługę animatora w diecezji płockiej. Wszystkim Wam życzę wszelkich Łask od Boga w codziennym życiu, w przeżywaniu „nocy i dni” waszego życia zawsze w mocy Krwi Chrystusa.

Z modlitwą i błogosławieństwem. Ks. Bogusław cpps

Bookmark and Share