ODWOŁANE: Rekolekcje dla młodzieży 26-28.03.2021 r.

Podobne strony: Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży 26-28 mar­ca 2021 r. Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne 18-21 mar­ca 2021 r. Reko­lek­cje i spo­tka­nia WKC w listo­pa­dzie odwo­ła­ne.

Bookmark and Share