Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 13-16.11.2017 r.

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa

13-16.11.2017 r.

Temat: Krew Chrystusa jako Słowo Życia- rola Słowa Bożego w życiu kapłańskim

Słowo życia: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).

Prowadzą Misjonarze Krwi Chrystusa i zaproszeni Goście

Plan:                                                

Poniedziałek 13.11.2017 r.

18.00 Kolacja

20.00 Zawiązanie wspólnoty i Konferencja wstępna

21.00 Apel Jasnogórski, Hymn do Ducha Świętego

Wtorek 14.11.2017 r.

8.00 Jutrznia

9.00 Śniadanie -kawa

10.00 Konferencja I (Istota Apostolstwa wg Łk 10,38-42)

10.45 Adoracją Najśw. Sakramentu

12.00 Msza św. (Modlitwa w ciągu dnia)

13.00 Obiad

16.00 Konferencja II (Wiara w życiu kapłańskim Mk 15,33-39)

16.45 Adoracją Najśw. Sakramentu

17.40 Nieszpory

18.00 Kolacja

19.00 Nabożeństwo Pokutne

20.00 Dróżki Krwi Chrystusa

-Apel Jasnogórski

Środa 15.11.2017 r.

8.00 Jutrznia

9.00 Śniadanie -kawa

10.00 Konferencja III (Pokusy Jezusa wg   Łk 4, 1-13)

10.45 Adoracją Najśw. Sakramentu

12.00 Msza św. (Modlitwa w ciągu dnia)

13.00 Obiad

16.00  Wspólne rozważanie Pisma św. (Mt 7,21-29)

17.00 Godzina pytań i dialog

18.30 Kolacja

19.30 Świadectwa ludzi Świeckich

21.00 Nieszpory – Apel Jasnogórski

Czwartek 16.11.2017 r.

8.00 Jutrznia

9.00 Śniadanie -kawa

10.00 Konferencja IV (Duchowość Krwi Chrystusa ciąg dalszy)

11.00 Wymiana doświadczeń

12.00 Msza św. z modlitwą w ciągu dnia

13.00 Obiad

-Zakończenie rekolekcje Te-Deum   AMDG !


Gdzie: W Domu Misyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz. Ul. Zamoyskiego 19.

www.ozarow.cpps.pl

Kontakt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  ks. Bogusław cpps,

Zgłoszenia do: 09.11.2017 r.

Ofiara:200 zł

Prośba: O zabranie własnych alb.

Rozpoczynamy 13.11.17 r. w poniedziałek kolacją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawiązanie wspólnoty. Kończymy w czwartek 16.11.17 r. obiadem ok. godz. 14.00.

Możliwość otrzymania zaświadczenia o odbytych rekolekcjach !

AMDG !

 

Bookmark and Share