Rekolekcje Animatorów WKC – 02-05.05.2017 r. Zebranie Krajowe 6-7.05.2017 r.

Plan Rekolekcji Animatorów WKC – 02-05.05.2017. (Dom św. Kaspra)

(Konferencje dr Dorota Dźwig UKSW Gdynia)

Temat: Duchowość ludzi świeckich

Wtorek 02.05.2017. (dzień przyjazdu)

18.30 – Kolacja

19.30 – Konferencja wstępna Antropologiczny wymiar duchowości-“Boże mój Boże-szukam Ciebie”

20.30 – Eucharystia( Ks. Andrzej CPPS)

Środa 03.05.

8.00 – Modlitwa poranna – Jutrznia (Ks. Bogusław CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – II Konferencja: Modlitwa u podstaw życia duchowego- „Daj mi pić”

11.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – III Konferencja: Rady ewangeliczne w życiu ludzi świeckich- “Błogosławieni…

17.00 – Czas w milczeniu

18.00 – Nieszpory(Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymiana doświadczeń

20.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (możliwość spowiedzi) Ks. Daniel CPPS

Czwartek 04.05.

8.00 – Modlitwa poranna – Jutrznia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śniadanie

10.00 – IV Konferencja: Potrzeba ciągłej formacji-droga do świętości-Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec mój”

11.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogusław CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – V Konferencja: Maryjny wymiar duchowości-‘Oto ja służebnica Pańska”

17.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

18.00 – Nieszpory( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kolacja

19.30 – Wymiana doświadczeń

20.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (możliwość spowiedzi) ks. Daniel CPPS

Piątek 05.05.2017.

8.00 – Modlitwa poranna – Jutrznia (Ks. Bogusław CPPS)

8.30 – Śniadanie

9.30 – VI Konferencja: Moje zaangażowanie w apostolstwie (Rysy duchowości, które należy pogłębić)

11.00 – Medytacja Słowa Bożego (indywidualnie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Prowincjał CPPS )

13.00 – Obiad

– zakończenie rekolekcji.

AMDG !

—————————————–

Podziały dyżurów liturgicznych animatorów i moderatorów WKC:

Dyżur liturgiczny I – ministranci, kadzidło na nabożeństwach, czytania na Mszy św.

Dyżur liturgiczny II – psalm międzylekcyjny ,prowadzenie jutrzni lub nieszporów;

Dyżur liturgiczny III – Przygotowanie i prowadzenie śpiewów na Mszy św. i nabożeństwach – Odpowiedzialni Animatorzy Podregionów wg następującej Kolejności cyklicznie powtarzane:

Podregion Swarzewski

Podregion Ożarowski

Podregion Zamoyski

Podregion Częstochowski

Homilie na Mszy św./ Komentarze na nabożeństwach – Moderatorzy Podregionów WKC;  Kto przewodniczy ten głosi Słowo Boże.


Program Zebrania Krajowego WKC

6-7.05.2017 Dom św. Kaspra Częstochowa

„Złączeni wspólnotą dążeń niech zabiegają z zapałem o posłuszeństwo Bogu i o przyczynianie się do wzajemnego wzrostu; niech okazują sobie wzajemnie należny szacunek, a w zachowaniu i postępowaniu łączą powagę z uprzejmością”.

( Św. Kasper del Bufalo)

Sobota – 06.05.2017

7:30 – Jutrznia
8:00 – Śniadanie

I sesja 9:30 –  10:30

 • Rozpoczęcie Zebrania
 • Pieśń do Ducha Świętego „O Stworzycielu Duchu…”
 • Przywitanie uczestników Zebrania
 • Sprawdzenie listy obecności
 • Wybór protokolanta
 • Wybór skrutatorów
 • Przedstawienie spraw wniesionych na agendę (możliwość wniesienia spraw na Zebranie).
 • Sprawozdania z funkcjonowania WKC w kadencji 2015-17 w Podregionie Swarzewskim
 • Sprawozdania z funkcjonowania WKC w kadencji 2015-17 w Podregionie Zamoyskim

Przerwa 15’

II sesja 10:45 – 11:45

Sprawozdania z funkcjonowania WKC w kadencji 2015-17 w Podregionie Częstochowskim

Sprawozdania z funkcjonowania WKC w kadencji 2015-17 w Podregionie Ożarowskim

Sprawozdanie z funkcjonowania WKC młodych

Sprawozdania z funkcjonowania WKC w kadencji 2015-17 Rady Krajowej WKC

 • Sprawozdanie z działalności finansowej w kadencji 2014-17 – animator krajowy

Przerwa 15’

III sesja 12:00 – 13:00

 • Prace nad Regulaminem WKC

13:15 Obiad 

IV sesja 15:00 – 16:30

 • Prace nad Regulaminem WKC

V sesja 17.00 – 18.00

 • Prezentacja przez Podregiony kandydatów na animatorów krajowych WKC
 • Przedstawienie się i prezentacja programu dla WKC

18.30 – kolacja

19:30 – Eucharystia

Adoracja  Najśw. Sakramentu do 22.00 (lub całonocna)

Niedziela  – 07.05.2017

7:30 – Eucharystia

8:30 – Śniadanie

VI sesja  9:30 – 10:30

 • Wybory animatorów krajowych WKC na kadencję 2017-2020
 • Temat formacyjny 2017/18(informacja)
 • Prace nad Regulaminem WKC

Przerwa 30’

VII sesja  11:00 – 12:30

 • Prace nad Regulaminem WKC
 • Sprawy wniesione na Zebranie lub przez uczestników w trakcie Zebrania.
 • Na podstawie Statutów WKC Regionu Polskiego & 9 p.8;p.10 &10 p.3f; p.4; gdzie WKC współpracuje z innymi ruchami w inicjatywach ewangelizacyjnych i promuje chrześcijański model rodziny – Informacja o Wspólnocie Sychar.
 • Zakończenie Zebrania

13:00 – Obiad

AMDG

Bookmark and Share