Kolędowanie

Tutaj moż­na obej­rzeć nasze bożo­na­ro­dze­nio­we kolę­do­wa­nie w języ­ku pol­skim i chor­wac­kim. Podobne strony: Trans­mi­sja Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze 12/13 grud­nia 2020 r. 100 lat Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Reko­lek­cje Rodzin w Oża­ro­wie Maz […]

Tutaj moż­na obej­rzeć nasze bożo­na­ro­dze­nio­we kolę­do­wa­nie w języ­ku pol­skim i chor­wac­kim.

Bookmark and Share