Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi 21.05.2017 r.

  Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi  21.05.2017 r. Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. (Por. Mt 5,13-14) Pro­gram: 9:15 - Dro­ga Krwi Chrystusa(Moderator WKC […]

 

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi  21.05.2017 r.

Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.

(Por. Mt 5,13-14)

Pro­gram:

9:15 - Dro­ga Krwi Chrystusa(Moderator WKC Pod­re­gion Zamoy­ski)

10:15 - Ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, świa­dec­two.

10.30 – Kon­cert Kwar­tet Jasno­gór­ski

11:00-  Msza świę­ta, homi­lia Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC, śpiew pie­śni: Kwar­tet Jasno­gór­ski

12:30 – Poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nie we wspól­no­cie

14:00 – Kon­cert zespo­łu WKC Mło­dych z War­sza­wy

15:00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we

Ser­decz­nie Zapra­sza­my Rada Kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa !  AMDG !

Bookmark and Share