DSC01281 [Odpust Krwi Chrystusa – 1 lipca 2018 r. w Częstochowie]

Bookmark and Share