Czuwanie i Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.

Ser­decz­nie Zape­sza­my do udzia­łu na żywo i przez inter­net.

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksa­we­re­go z Oża­ro­wa Maz.

Bookmark and Share