Misyjne Msze Święte Wieczyste

Każdego roku w różnych miejscach świata, kapłani ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, odprawiają 4 tys. Mszy św. w intencji wszystkich zapisanych do księgi Mszy św. Wieczystej. Stypendia są przeznaczane na dzieła misyjne, które księża prowadzą. Zamów Mszę św. Wieczystą.

Co to jest Msza Św. Wieczysta?

Msza św. wieczysta okładka

Potwierdzenie o wpisaniu do koła Misyjnych Mszy św. wieczystych

Każdego roku w różnych miejscach świata, kapłani ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, odprawiają 4 tys. Mszy św. w intencji wszystkich zapisanych do księgi Mszy św. Wieczystej.

Stypendium ofiarodawcy za odprawienie Mszy Świętej nie należy traktować jako formy “zapłaty”. Nie można bowiem “kupić” lub “sprzedać” łask Bożych. A jednak trzeba pamiętać, że Misjonarze sprawujący Mszę Święte Wieczyste, z tych właśnie ofiar prowadzą dzieła misyjne, które bez wsparcia nie mogłyby się właściwie rozwijać. Ta ofiara jest także wyrazem Waszego zaangażowania i uczestnictwa w dziele misyjnym Misjonarzy i całego Kościoła.

Niech więc ofiara ta będzie dana w wolności, w sposób radosny i dobrowolny, według własnych możliwości i chęci.

Do czego zachęca udział w Mszach Świętych Wieczystych? Zapisanie bliskich osób do księgi Mszy Św. Wieczystej nie zwalnia z obowiązku osobistej modlitwy za te osoby, ale właśnie mobilizuje i zachęca do jeszcze bardziej świadomej modlitwy i częstego przyjmowania Komunii św. w intencjach tych osób.

“Niech Boska Krew będzie dla nas źródłem wszelkiego błogosławieństwa”.
św. Kasper del Bufalo

Msze św. można zamawiać pod następującym adresem (listownie, telefonicznie, emailem, lub przez poniższy formularz):

Dom św. Franciszka Ksawerego
ul. Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 (22) 722 12 57

Konto bankowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bóg zapłać za złożoną ofiarę!


Zamówienie Mszy św. Wieczystej

Przyjmujemy intencje Mszy św. Wieczystej za osoby żyjące oraz za osoby zmarłe.

Proszę podać dane kontaktowe osoby zamawiającej, gdyż wysyłamy listownie karty potwierdzające przyjęcie intencji.

* (wymagane)

Na adres email zostanie przesłany nr konta bankowego oraz kopia wprowadzonych danych.

Proszę podawać tylko Imię i Nazwisko danej osoby.

W przypadku osób zmarłych proszę o umieszczenie skrótu "ś.p." przy osobie.

Wystawiamy potwierdzenia też na określoną datę np. jeżeli chcemy dać komuś w prezencie w dniu ślubu, urodzin, I Komunii Świętej czy innej okazji.

W przypadku pytań proszę o wpisanie ich w powyższym polu.

Bookmark and Share