Kontakt

Dane teleadresowe

 1. Dom Rekolekcyjno-Formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoyskiego 1905-850 Ożarów Mazowiecki
 1. tel.:(22) 722 12 57; (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)

          tel. kom.: 723 215 576

      e-mail: oza­row @odkupieni.pl

     www.ozarow.cpps.pl

Konto ban­kowe:

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Jak dojechać?

 • Autobusem nr 713 z przystanku np. Fort Wola należy jechać w kierunku AGRIKOP-KOPRKI wysiąść na przystanku 3 Maja (II strefa biletowa). Iść w tym samym kierunku co autobus ok. 100m i skręcić w prawo w ul. Zamoyskiego. Następnie iść ok. 900m i wypatrywać po prawej stronie małej kapliczki Matki Bożej, a za nią będzie widać nasz dom.
 • Pociągiem z Warszawy Zachodniej, Centralnej, Śródmieścia i Wschodniej. Należy wsiąść w pociąg w kierunku Łowicza lub Sochaczewa. Po wyjściu na peron w Ożarowie udajemy się w prawo po schodach, przechodzimy przez budynek dworcowy i idziemy prosto mijając po prawej Pocztę, Aptekę. Dochodzimy do głównej ulicy, skręcamy w prawo i przechodzimy na drugą stronę jezdni. Idziemy ok. 1km i w prawo skręcamy w ul. Zamoyskiego. Czas przemarszu od pociągu wynosi ok. 25 min.

Mapa

Mapa dojazdu do domu rekolekcyjnego św. Franciszka Ksawerego

Mapa dojazdu do domu rekolekcyjnego św. Franciszka Ksawerego

Regulamin Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego w  Ożarowie Maz.

 1. Drodzy witamy Was serdecznie w naszym Domu Misyjnym i zachęcamy do korzystania z kaplicy na I piętrze, w której jest Najświętszy Sakrament i Relikwia św. Kaspra del Bufalo, naszego Założyciela, oraz relikwie św. Franciszka Ksawerego i św. Jana Pawła II. Dla gości jest możliwość włączenia się w plan Domu Misyjnego (codzienna Msza św. Liturgia Godzin, Adoracja, indywidualna modlitwa). Życzymy miłego pobytu i dziękujemy za dostosowanie się do naszego regulaminu.
 2. Jesteś na terenie Domu Rekolekcyjnego przeznaczonego dla dorosłych, młodzieży i dzieci szukających wiary, jej pogłębienia bądź duchowego wypoczynku. W Domu i poza nim obowiązuje chrześcijański styl życia, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania. Nie traktuj tego domu jak zwykłego hotelu.
 3. W trakcie przeżywania rekolekcji lub dni skupienia wystrzegaj się używania wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych, komputerów, komórek czy internetu, które przeszkadzają w ćwiczeniach duchowych oraz owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym.
 4. W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz herbaty w wyznaczonych do tego celu miejscach. Artykuły spożywcze można przechowywać w przeznaczonej na ten cel lodówce (min. aneks kuchenny). Kawa we własnym zakresie.
 5. Czuj się odpowiedzialny za życie duchowe tutaj mieszkających, gdy zachodzi potrzeba stosuj chrześcijańskie upomnienie. Uszanuj odmienność płci i godność drugiej osoby. Młodzież męska i żeńska czas ciszy nocnej i noclegów spędza osobno. W razie stwierdzenia wykroczeń w tym względzie grozi natychmiastowe usunięcie z Domu Rekolekcyjnego.
 6. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Przełożonym Domu. Drzwi główne otwierane są o 6.30 a zamykane o 22.00.
 7. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych podobnych środków odurzających. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi natychmiastowym usunięciem z ośrodka.
 8. Przygotowanie i spożywanie wszelkich posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni. Obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchni dla osób nieupoważnionych (dorosłych i dzieci). Używane naczynia po sobie zmywamy.
 9. Z możliwości pobytu w Domu Rekolekcyjnym korzystaj roztropnie i oszczędnie(woda, energia elektryczna, ciepło), dbaj o czystość i porządek. Pomieszczenia z których korzystałeś należy posprzątać przed wyjazdem, pozostawiając je w takim stanie jakim zostały udostępnione. Szczególnie sale wspólnych spotkań (kaplica, aule, sala zabaw dla dzieci, jadalnia). Przed wyjazdem prosimy zdjąć pościel i przynieść na wyznaczone miejsce. Identyfikatory i klucze oddać na furtę. Zauważone braki, usterki i niebezpieczeństwa natychmiast zgłaszaj obsłudze ośrodka.
 10. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Prosimy o zwrot na swoje miejsce używanych rzeczy (szklanki, krzesła, śpiewniki).
 11. Obowiązuje zmiana obuwia w okresie zimowym. Przed wyjściem z domu prosimy zamykać wszystkie okna, szczególnie dachowe w pokojach i na korytarzach.
 12. Przebywając w Domu Rekolekcyjnym masz obowiązek dostosować się do wszystkich poleceń jego Przełożonego lub osób przez niego upoważnionych.
 13. W nawiązaniu do dokumentów prawnych : Dekretu Arcybiskupa Metropolity Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski ( n.449/90/P z 16.02.1990);Dekretu Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa  dotyczącego  erygowania Domu Misyjnego z dnia 19.03.1990 ; Dekretu Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa  zatwierdzającego Statut Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego( L.dz. 21/99) niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przełożonego Domu czyli 26.04.2016 r. i obowiązuje do odwołania.

Misjonarze Krwi Chrystusa, Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576
(rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)

www.ozarow.cpps.pl   e-mail: ozarow@odkupieni.pl

                                                           Przełożony Domu  Ks. Mariusz Szykuła CPPS

Formularz kontaktowy

Poprzez ten formularz można się bezpośrednio skontaktować z księżmi Misjonarzami Krwi Chrystusa.

* indicates required field

 

Zamów Mszę świętą Wieczystą – przejdź do formularza

 

Rejestracja internetowa na rekolekcje

Bookmark and Share