Wspólnota Krwi Chrystusa Archiwum

  •  Wspólnota Krwi Chrystusa Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w czter­dzie­sto­dnio­wym nie­ustan­nym nabo­żeń­stwie w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du jak też o łaskę nawró­ce­nia dla nas przez tę pró­bę wia­ry. […]

    Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - 2020 rok

     Wspólnota Krwi Chrystusa Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w czter­dzie­sto­dnio­wym nie­ustan­nym nabo­żeń­stwie w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du jak też o łaskę nawró­ce­nia dla nas przez tę pró­bę wia­ry. […]

    Czytaj dalej...