Wspólnota Krwi Chrystusa Archiwum

  •  Wspólnota Krwi Chrystusa   Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na: naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa W […]

    Sprawy bieżące - Wakacje i jesień 2019 rok

     Wspólnota Krwi Chrystusa   Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na: naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa W […]

    Czytaj dalej...