Wspólnota Krwi Chrystusa Archiwum

  •  Wspólnota Krwi Chrystusa   Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na: naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Najbliższy […]

    Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - 2019/20 rok

     Wspólnota Krwi Chrystusa   Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na: naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Najbliższy […]

    Czytaj dalej...