Dom rekolekcyjny – Ożarow Mazowiecki koło Warszawy

Krótka historia domu rekolekcyjnego Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy.

Krótka historia

Tablica klerykatu Misjonarzy Krwi Chrystusa

Tablica klerykatu Misjonarzy Krwi Chrystusa

Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim (koło Warszawy) powstał za przyczyną modlitw dzieci z przedszkola. Zanim został tu wybudowany Dom Misyjny, teren ten, nie używany przez ponad dziesięć lat, był miejscem spotkań alkoholików. Jedna z mieszkających w pobliżu sióstr Urszulanek, odpowiedzialna za przedszkole, często razem z dziećmi modliła się na spacerze przy kapliczce Matki Bożej, znajdującej się na rogu tej posesji, o dobrych sąsiadów. W marcu 1990 r. ten teren nabyli Misjonarze. Dom pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego, także patrona Zgromadzenia, poświęcił 4 listopada 1991 r. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Dom ten, który od początku pełnił funkcję klerykatu Misjonarzy, obecnie po rozbudowie służy też jako Dom Rekolekcyjny dla osób z okolic Warszawy. W 1999 roku poświęcono tam Drogę Krwi Chrystusa – siedem kaplic wzniesionych ku czci siedmiu symbolicznych przelań Pana Jezusa. Prawie co miesiąc (w III niedzielę) przyjeżdżają pielgrzymi aby czcić Krew Chrystusa.

Księża Misjonarze Krwi Chrystusa obecni na placówce

Ks. Ksawery M. Kujawa CPPS

Przełożony domu rekolekcyjno-formacyjnego,Rekolekcjonista, katecheta w szkole
Przez wiele lat zajmuje się duszpasterstwem rodzin. Od kilku lat organizuje rekolekcje dla całych rodzin wraz dziećmi podczas wakacji.

Ks. Sebastian Pięta CPPS

Rekolekcjonista, duszpasterz

Zajmuje się apostolstwem Domu Misyjnego i w parafii w Pęcicach k/Pruszkowa . Były proboszcz i kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Ks. Krzysztof Surowaniec CPPS
Rekolekcjonista, katecheta
Swoją pracę w domu rekolekcyjnym rozpoczął od października 2014 r.

Ks. Bogusław Witkowski CPPS
Moderator Krajowy i Podregionu Ożarowskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa

Od 1 lipca 2015 r. na nowej placówce w Ożarowie Maz. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 r.

Klerykat Misjonarzy Krwi Chrystusa

Dom Misyjny św. Franciszka Ksawerego od początku służy jako dom formacji dla kleryków. Klerycy korzystają z WSD Pallotynów w Ołtarzewie. Tam zdobywają wiedzę i stopnie naukowe.

Dane teleadresowe

Misjonarze Krwi Chrystusa, Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576
(rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)

www.ozarow.cpps.pl   e-mail: ozarow@odkupieni.pl                                         

Konto ban­kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

 Regulamin Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz.

      Ożarów Maz. 1.09.2017 r.

 1. Drodzy witamy Was serdecznie w naszym Domu Misyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa i zachęcamy do korzystania z kaplicy na I piętrze, w której jest Najświętszy Sakrament i Relikwia św. Kaspra del Bufalo, naszego Założyciela, oraz relikwie św. Franciszka Ksawerego (misjonarza w Indiach i Japonii), patrona Domu i św. Jana Pawła II. Dla gości jest możliwość włączenia się w plan Domu Misyjnego (codzienna Msza św., Liturgia Godzin…). Życzymy miłego pobytu i dziękujemy za dostosowanie się do naszego regulaminu.
 2. Jesteś na terenie Domu Rekolekcyjnego przeznaczonego dla dorosłych, młodzieży i dzieci szukających wiary, jej pogłębienia bądź duchowego wypoczynku. W Domu i poza nim obowiązuje chrześcijański styl życia, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania. Nie traktuj tego domu jak zwykłego hotelu.
 3. W trakcie przeżywania rekolekcji lub dni skupienia wystrzegaj się używania wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych, komputerów, telefonów komórkowych czy Internetu, które przeszkadzają w ćwiczeniach duchowych oraz owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym.
 4. Zabronione jest wrzucanie wszelkich nierozpuszczalnych rzeczy do sedesów (np. mokrych chusteczek, pieluch, dużych kłębów papieru toaletowego). Za spowodowanie zapchania kanalizacji możliwe jest ukaranie poniesieniem kosztów przyjazdu służb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (min. 400-750 zł plus VAT). W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych czy termosu aby napić się herbaty czy kawy w wyznaczonych do tego celu miejscach. Artykuły spożywcze można przechowywać w przeznaczonej na ten cel lodówce (w aneksie kuchennym – na parterze w części B Domu).
 5. Czuj się odpowiedzialny za życie duchowe tutaj mieszkających, gdy zachodzi potrzeba stosuj chrześcijańskie upomnienie. Uszanuj odmienność płci i godność drugiej osoby. Młodzież męska i żeńska czas ciszy nocnej i noclegów spędza osobno. W razie stwierdzenia wykroczeń w tym względzie grozi natychmiastowe usunięcie z Domu Rekolekcyjnego.
 6. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Przełożonym Domu. Drzwi główne otwierane są zwykle o 6.30 a zamykane o 22.00. 
 7. Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych podobnych środków odurzających. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi natychmiastowym usunięciem z ośrodka.
 8. Obowiązuje zakaz wynoszenia posiłków do pokoi, z wyjątkiem chorych, jak też zakaz wchodzenia do kuchni dla osób nieupoważnionych (dorosłych i dzieci). Zmywamy po sobie naczynia (np. szklanki po kawie i herbacie). Grupy zwykle myją naczynia po posiłkach. Inne rozwiązania muszą być omówione z Recepcją lub dyrektorem Domu.
 9. Z możliwości pobytu w Domu Rekolekcyjnym korzystaj roztropnie i oszczędnie (woda, energia elektryczna, ciepło), dbaj o czystość i porządek. Pomieszczenia z których korzystałeś należy przed wyjazdem posprzątać, pozostawiając je w miarę możliwości takim stanie jakim zostały udostępnione, szczególnie sale wspólnych spotkań (kaplica, aule, sala zabaw dla dzieci, jadalnia). Przed wyjazdem prosimy zdjąć pościel i przynieść na wyznaczone miejsce (obok recepcji). Identyfikatory i klucze oddać na furtę. Zauważone braki, usterki i niebezpieczeństwa natychmiast zgłaszaj obsłudze ośrodka.
 10. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Prosimy o zwrot na swoje miejsce używanych rzeczy (szklanki, krzesła, śpiewniki).
 11. Obowiązuje zmiana obuwia w okresie zimowym. Przed wyjściem z domu prosimy zamykać wszystkie okna, szczególnie dachowe w pokojach i na korytarzach.
 12. Przebywając w Domu Rekolekcyjnym masz obowiązek dostosować się do wszystkich poleceń jego Przełożonego lub osób przez niego upoważnionych (np. osób z recepcji czy kuchni).
 13. W nawiązaniu do dokumentów prawnych : Dekretu Arcybiskupa Metropolity Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski ( n.449/90/P z 16.02.1990);Dekretu Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa  dotyczącego  erygowania Domu Misyjnego z dnia 19.03.1990 ; Dekretu Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa  zatwierdzającego Statut Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego( L.dz. 21/99) niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przełożonego Domu czyli 1.09.2017 r. i obowiązuje do odwołania.

 

                                                                                    Przełożony Domu  Ks. Ksawery Marek Kujawa, CPPS

Bookmark and Share