Aktualności
Informacje
 • Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

  Terminy rekolekcji 2016 r.

  Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

  Czytaj dalej...

 • Bal syl­we­strowy po Chrze­ści­jań­sku 2015/2016 rok  „Bal ciut po pol­sku! ”                                                                  Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4). Rodzina jest miej­scem, w któ­rym uczymy się miło­ści(…)rodzina jest moto­rem świata...

  Bal sylwestrowy po Chrześcijańsku 2015/2016 rok „Bal ciut po polsku! ”

  Bal syl­we­strowy po Chrze­ści­jań­sku 2015/2016 rok  „Bal ciut po pol­sku! ”                                                                  Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4). Rodzina jest miej­scem, w któ­rym uczymy się miło­ści(…)rodzina jest moto­rem świata...

  Czytaj dalej...

 • Dane tele­adre­sowe Dom Rekolekcyjno-Formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 1905-850 Oża­rów Mazo­wieckitel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +48 787-639-704 (rezer­wa­cja grup i osób na nocleg) e-mail: oza­row @odkupieni.pl Konto ban­kowe: 33...

  Kontakt

  Dane tele­adre­sowe Dom Rekolekcyjno-Formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 1905-850 Oża­rów Mazo­wieckitel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +48 787-639-704 (rezer­wa­cja grup i osób na nocleg) e-mail: oza­row @odkupieni.pl Konto ban­kowe: 33...

  Czytaj dalej...